x

דיני עבודה

דיני עבודה עוסקים בהסדרה משפטית של יחסי עובד-מעביד במקום עבודה, קביעת זכויות וחובות של עובדים ומעבידים, הסכמי עבודה, הסכמים קיבוציים ומתן הגנה לעובד בחוקים העוסקים בדיני עבודה: חוקי יסוד, חקיקה בדיני עבודה, חוק הגנת השכר - כולל תקנות וחקיקת משנה, חוקי עבודת נשים, חוקים ותקנות העוסקים בדיני מחלת עובד וזכויות, נתוני שכר מינמום וגמלה.

דיני עבודה
מאת: עו"ד חיה לזר-נוטקין   החובה לערוך לעובד שימוע טרם פיטורין ידועה כזכות הטיעון של העובד, והמעסיק אינו רשאי למנוע מהעובד זכות זו. במגזר הציבורי נהוג להודיע לנציבות שירות המדינה בטרם הפיטורין; להודיע לעובד מבעוד מועד על מועד השימוע; ל
דיני עבודה
שושי מועסקת כמזכירה במשרה מלאה במשרד רו"ח. <
דיני עבודה
פעמים רבות אנחנו מרגישים, כעובדים, שחיינו מוקדשים לעבודה גם אם איננו רוצים בכך. כמעט מחצית מהיממה אנחנו מבלים במקום העבודה ובשנים האחרונות, עם כניסת האינטרנט לחיינו, אף גברה המגמה של עבודה מהבית - מה שמאריך לא פעם את זמן העבודה שלנו מידי יום. <
דיני עבודה
הביטוי "סעיף 14" מתייחס לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. חוק פיצויי פיטורים קובע כללים לתשלום פיצויי פיטורים לעובד. <
דיני עבודה
   חל איסור על מעסיק לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו, ואם פיטרו - בטלים הפיטורים.במקרה בו שירות המילואים עולה על יומיים רצופים, חל איסור על מעסיק לפטר עובד <
דיני עבודה
יחידת המחקר של אתוסיה סוקרת בין היתר את עולם דיני העבודה, העוסקים בהסדרה משפטית של יחסי עובד-מעביד במקום עבודה, קביעת זכויות וחובות של עובדים ומעבידים, הסכמי עבודה וכדומה.
דיני עבודה
מזל טוב! מצאתם עבודה חדשה. אחרי כל הראיונות הארוכים, מבחני ההערכה והשלבים שנדמו לעיתים אינסופיים, קיבלתם את ההודעה המיוחלת: התקבלתם. כעת, נותר רק לחתום על החוזה ולצאת לדרך חדשה, לתחילתה של קריירה מבטיחה. אלא מה? <
דיני עבודה
בארגון עבודה מסוים היה צורך למזג בין שתי מחלקות, לפיכך שקלה ההנהלה לפטר את המנהל של אחת משתי המחלקות האלה. כאשר נערך לו שימוע, סיפר העובד שנקלע לאחרונה למצב כלכלי קשה. <
דיני עבודה
מאת: עו"ד חיה לזר-נוטקין לאחרונה אנו עדים למקרים רבים שבהם עובד זכאי לקבל כספי פיצויים מהמעסיק, אך נוכח לדעת כי הסכום שיקבל נמוך בהרבה מהמצוין בטופס 161 (טופס שמנפיק המעסיק לקופת הגמל בעת פרישת העובד). <
דיני עבודה
רון, סוכן מכירות, פוטר מעבודתו בחברה לשיווק מוצרי בריאות. מדי חודש שולם לו שכר יסוד בתוספת עמלות. בנוסף, במהלך עבודתו שולמו לו במשכורתו תוספות שונות כגון: אחזקת רכב, תשלום בגין שעות נוספות, נסיעות ושווי שימוש בטלפון. <
דיני עבודה
בהתאם לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט - 1949: 1. <
דיני עבודה
  הדר, סוכנת נסיעות, עובדת זה קרוב לחמש שנים במשרד נסיעות. לאחרונה מתלונן מעסיקה כי חלה ירידה בתפקודה של הדר: היא מאחרת ללא כל סיבה מוצדקת לעבודה, נעדרת מהעבודה ללא אישור ואף נתפסה כשהיא מתעמתת ומגדפת את אחד הלקוחות.
דיני עבודה
עובדת אשר עוברת טיפולי הפריה חוץ גופית/פוריות לקראת ילדה הראשון או השני בימי היעדרה מהעבודה לפי החוק לשם כך, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה. <
דיני עבודה
כל מהלך פיטורין מחייב שימוע לכל מועמד לפיטורין.במגזר הציבורי נהוג להודיע לנציבות שירות המדינה בטרם הפיטורין; להודיע לעובד מבעוד מועד על מועד השימוע; לפרט בפני העובד את הטענות שבגינן הפיטורין מתבקשים; וכמובן - לתת לעובד הזדמנות לשטוח את טענותיו כנגד ה <
דיני עבודה
 ישנם 2 עקרונות מרכזיים המתקיימים בחופשה ללא תשלום: 1.   יחסי עובד מעביד נמשכים. <