x

מדעים/ביוטק

מנהל/ת אבטחת איכות בתפעול

457298

ניהול מערך האיכות בתפעול, מניעת תקלות ושיפור האיכות בחברה, 

נדרש ניסיון מתחום האלקטרוניקה ומפעלים ייצוריים.

תחומי אחריות: 

• ניהול מערך האיכות בתפעול הכולל : איכות , ייצור-הלחמות ,הרכבות,SMT, בד"ס, רכש, הנדסה ספקים וקבלני משנה.

• אחריות ליישום מדיניות האיכות בתפעול.

• ניהול ISO 9001-2000 בתפעול, כולל עדכון והפצה של נהלי אבטחת איכות, מפרטים, הוראות עבודה, מפרטי ביקורת, פעולות אבטחת איכות כגון : תלונות לקוח, פעולות מתקנות, פעולות מניעה, טיפול בבקרת מוצר לא מתאים, אישור חריגים, הסמכות עובדים וכו'.

• ניהול מערכת האיכות למדידה ושיפור ביצועי התפעול.

• ניהול ואישור ספקים / יצרנים

• אחריות על הדרכה והסמכת עובדים עובדי התפעול בנושאי ביקורת ואיכות.

• אחריות ניהולית ומקצועית לביקורת קבלה , ביקורת תהליך , כולל ניהול צוות ביקורת.

• אחריות לביקורות אבטחת איכות בתפעול הנעשות לחברה על ידי גורמי חוץ.

• העברת דיווחים תקופתיים להנהלה על מצב האיכות בתפעול.

• ביצוע מבדקי איכות פנימיים וחיצוניים.

ידע ומיומנויות נדרשים לתפקיד: 

• ידע, ניסיון ומיומנות בניהול אבטחת איכות מארגונים תעשייתיים/מפעלי ייצור/יצרני אלקטרוניקה.

• ניסיון ויכולת לניהול עובדים.

• הבנה בתהליכי תכן הנדסי, העברה מהנדסה לייצור, תהליכי ייצור של ציוד אלקטרוני וטכנולוגיות ייצור אלקטרוני.

• ידע והשכלה הנדסית/אקדמאית בתחום האיכות.

• ידע וניסיון בהפעלת צוותי ביקורת איכות בחברה המפתחת, מייצרת ומשווקת מוצרי אלקטרוניקה מבוססי תכנה - חומרה.

• הכרת התקינה הרלוונטית.

• "ראש גדול".

• יושר אישי.

• יכולת להניע עובדים בכל הרמות (ניהול מטרציוני).

• עמידה ביעדים.

• מוסר עבודה.

• מציאת נקודת האיזון בין הוצאת משלוחים ללא פגיעה באיכות המוצרים.

• אנגלית ברמה גבוהה

מדדים להצלחה: 

• ירידה בכמות התקלות בייצור (ביחס לשנה קודמת)

• מניעת תקלות חוזרות 

• שיפור איכות הספקים (ביחס לשנה קודמת)

• עמידה בתוכנית מבדקים שנתית – (ספקים חיצוניים / מבדקים פנימיים).

• ביצוע של לפחות 2 מבדקים במחלקות בשבוע

• הצגת דוח חודשי לתפעול של תקלות עם מגמות שיפור

• הגדרת מדדים לבדיקת שיפור בהתאם לקבועי זמן שיוגדרו

• עמידה בכל ההדרכות וההסמכות שהוגדרו לעובדים

שלח