x
שחוקים - התמודדות עם לחץ ושחיקה בעבודה
תופעת השחיקה קיימת בכל ארגון, ומתפקיד הארגון לסייע לעובדיו להתמודד עמה, לטובת שני הצדדים

תופעת השחיקה הנפשית מוכרת לכולנו. כל אחד ואחת מאיתנו חש או יחוש במהלך חייו תחושות של חוסר סיפוק, תסכול ומועקה, אם בעבודה ואם בחייו הפרטיים. בעבר, המודעות וההכרה בתופעה היו מועטים, ולא דובר עליה בגלוי. ואולם, מחקרים רבים נערכו בנושא, וכיום סוגיית השחיקה הנפשית היא מוכרת ונדונה.
שחיקה בעבודה היא תחושה של שחיקה במקום העבודה או ביחס אליו. זוהי תופעה שעובדים רבים מתמודדים איתה, וכמוהם גם ארגונים, מנהלים ומעסיקים. אפשר להניח, כי כל עובד יחווה בשלב זה או אחר בקריירה שלו שחיקה בשל סיבות אלה או אחרות, ועל כן יש לנהוג בתופעה בכובד ראש, להכיר בה ולהתמודד עמה.
מהי שחיקה בעבודה (או באנגלית Job Burnout)? זוהי תחושה של תשישות פיזית או נפשית וירידה במוטיבציה בכל הנוגע למקום העבודה ולעבודה עצמה, הנובעות בדרך-כלל ממצבים מתמשכים של תסכול או מלחץ רב מדי. התופעה עשויה להתבטא בכמה סימפטומים עיקריים:
1)       פגיעה בתפקוד בעבודה: תפוקת העובד יורדת, ביצועיו נפגעים, הוא נעדר מהעבודה לעתים תכופות יותר, מרבה לאחר ועשוי אף להתפטר ממקום עבודתו או לעזוב לחלוטין את המקצוע שבו בחר, בתקווה לשנות את הרגשתו לטובה.
2)        פגיעה בבריאות: מחקרים הראו כי תחושות של שחיקה כרוכות לעתים בצריכה מוגברת של אלכוהול וסמים אחרים, כאמצעי להפחתת מתחים וחסימה של תחושות התסכול והדיכאון שחש העובד. העובד עשוי לחוות עלייה בתעוקה, בבעיות לב ובבעיות בריאותיות אחרות.
3)       פגיעה בבריאות הנפש: העובד חווה אבדן הדרגתי של תחושות חיוביות, מוטיבציה נמוכה ומוראל נמוך. תחושות אלו עלולות לפגוע בתפקודו הכללי בעבודה ובחייו הפרטיים, ובכלל זה בעיות במשפחה ובחיי הנישואין. לאורך זמן, התופעה עלולה להידרדר לדיכאון ואף לאבדנות.
 
הלחץ והתסכול המובילים לשחיקת העובד עלולים לנבוע מסיבות רבות, כגון חוסר הערכה של עבודתו, מנהל בעייתי, חוסר תגמול, שעות ארוכות, בחירת קריירה שאינה מתאימה וכמובן תופעות כגון מצב כלכלי קשה, התמוטטות של ארגון וחשש מפיטורין. מחקרים מראים שעובדים מסוימים פגיעים לשחיקה יותר מאחרים, ובהם פסיכולוגים, עובדי שירותי חירום, חיילים, כתבים, מורים, עובדי התעשיות הטכנולוגיות ומהנדסים.
חשוב לציין כי גם עובד הנהנה במקום עבודתו ואין לו, לכאורה, סיבות לחוש מתוסכל או לחוץ, עשוי לחוות תחושות של שחיקה לאורך זמן. זאת בעקבות הבנה של העובד כי הוא מקדיש את מרבית חייו לעבודתו, וכי אינו שבע רצון מכך